Ochrana dat

Ochrana soukromí a souhlas

 

Ochrana a právní shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité. Abyste se cítili bezpečně při návštěvě našich webových stránek, rádi bychom vás informovali o shromažďování údajů a využití údajů dle zásad ochrany osobních údajů.

 

Tím, že souhlasíte s následujícími zásadami ochrany osobních údajů, souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a používáním svých osobních údajů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a následujícími ustanoveními společnosti Alphaset spol. s r.o. (Pod soutratím 1559/5, 101 00 Praha 10 - Vršovice . IČO:43873413) a.

 

obsah

1. Cíl a odpovědný orgán

2. Základní informace o zpracování dat

3. Zpracování osobních údajů

4. Shromažďování přístupových dat

5. Soubory cookie a měření dosahu

6. Google Analytics

7. Služby Google Re / Marketing

8. Sociální pluginy společnosti Facebook

9. Remarketing ve službě Facebook

10. Newsletter

11. Integrace služeb a obsahu třetích stran

12. Uživatelská práva a vymazání

13. Změny zásad ochrany osobních údajů

 

1. Cíl a odpovědný orgán

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují povahu, rozsah a účel zpracování (včetně shromažďování, zpracování, používání a souhlasu) osobních údajů obsažených v naší online nabídce a souvisejících webových stránkách, funkcích a obsahu (souhrnně označovaných jako "online nabídka" nebo "Webová stránka"). Zásady ochrany soukromí platí nezávisle na použitých doménách, systémech, platformách a zařízeních (např. Desktopu nebo mobilních zařízeních), na kterých se online nabídka provádí.

 

Poskytovatel online nabídky a odpovědný orgán pro ochranu údajů je

 

Alphaset spol. s r.o.
Pod soutratím 1559/5
101 00 Praha 10 - Vršovice
Česká Republika

Tel./Fax. + 420 271 751 115
Tel. + 420 271 750 445
E-mail: obchod.praha@alphaset.cz

 

Termín "uživatel" zahrnuje všechny zákazníky a návštěvníky naší online nabídky. Používané pojmy, např. "Uživatelé", musí být chápány jako genderově neutrální.

 

2. Základní informace o zpracování dat

 

Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně dat v souladu s požadavky na minimalizaci dat a vyhýbání se údajům. To znamená, že údaje uživatelů budou zpracovávány pouze v případě, že existuje zákonná licence, zejména pokud jsou požadované nebo vyžadované zákonem nebo v případě souhlasu požadované údaje pro poskytování našich smluvních služeb a služeb online.

 

Přijímáme organizační, smluvní a technické bezpečnostní opatření v souladu se současným stavem techniky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně údajů a abychom ochránili data, která zpracováváme, před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo proti přístupu neoprávněných osob.

 

Pokud jsou v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů obsah, nástroje nebo jiné prostředky využívány jinými poskytovateli (společně jen "poskytovatelé třetích stran") a jejich sídlo je v zahraničí, lze předpokládat, že údaje budou převedeny do států, kde jsou poskytovatelé služeb třetích stran , Převod údajů do třetích zemí probíhá buď na základě oprávnění, souhlasu uživatelů nebo zvláštních smluvních ustanovení, která zajišťují zákonnou ochranu údajů.

 

Vaše osobní údaje budou předávány šifrováním. To se týká vaší objednávky i přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). I když nikdo nemůže zaručit absolutní ochranu, chráníme naše webové stránky a další systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo zpracování vašich dat neoprávněnými osobami.

 

3. Zpracování osobních údajů

 

Kromě použití výslovně uvedeného v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou osobní údaje zpracovávány pro následující účely na základě zákonných oprávnění nebo souhlasu uživatele:

 

- poskytování, provádění, údržba, optimalizace a zabezpečení našich služeb, služeb a uživatelských služeb;

- Zajištění efektivního zákaznického servisu a technické podpory.

 

Založili jsme zákaznický účet pro každého zákazníka, který se registruje u našeho online obchodu. Tento proces se zpočátku provádí ručně, aby se ověřily informace na jedné straně a na druhé straně, aby byly uloženy správné podmínky pro zákazníky. Navíc v zájmu optimálního poradenství obsahuje účet zákazníka veškeré informace o dříve zadaných objednávkách.

 

K přenos dat uživatelů třetím stranám dochází jen, pokud je to nezbytné pro fakturační účely (např. pro poskytovatele platebních služeb) nebo pro jiné účely, pokud jsou nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči uživatelům (např. sdělování adres dodavatelům).

 

Při kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje o uživateli uloženy za účelem zpracování požadavku, a také v případě, že nastaly následné otázky.

Osobní údaje budou smazány, pokud splní svůj účel a odstranění není v rozporu s požadavky na uchovávání.

 

Údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme pro celé zpracování vašeho nákupu včetně veškerých následných záruk za naše služby, technickou správu a vlastní marketingové účely. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám nebo budou jinak předány, pokud to bude nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo fakturace, nebo pokud jste dříve souhlasili. Jako součást zpracování objednávek například poskytovatelé služeb, které používáme, obdrží potřebná data pro zpracování objednávek.

To jsou především:

Dopravní společnosti a zasilatelské společnosti

Banky, poskytovatelé platebních služeb pro vypořádání platebních transakcí

 

Takto předávané údaje mohou poskytovatelé služeb využít pouze k plnění svých úkolů. Jakékoliv jiné použití informací není povoleno a není prováděno žádným z poskytovatelů služeb, které jsme pověřili.

 

Transakce platební kartou zajišťuje náš poskytovatel platebních služeb PAYONE (PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstrasse 2-4, 24118 Kiel, Německo). Údaje o kreditní kartě, které jste zadali, nepřicházejí do kontaktu s naším systémem a jsou předány společnosti Payone k ověření přímo prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Obdržíme pouze anonymní pseudo-číslo, které můžeme použít k navržení Vaší kreditní karty pro další nákupy.

 

4. Shromažďování přístupových dat

 

Shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (tzv. Soubory protokolu serveru). K přístupovým datům patří název webové stránky, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načítání, typ prohlížeče, uživatelský operační systém, ref. URL (dříve navštívená stránka), IP adresa a žádajícími poskytovateli.

 

Používáme data protokolu bez přiřazení osobě uživatele nebo jiné profilování podle zákonných ustanovení pouze pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace naší online nabídky. Vyhrazujeme si však právo retrospektivně kontrolovat data protokolu, pokud na základě konkrétních důkazů existuje legitimní podezření z protiprávního užívání.

 

5. Soubory cookie a měření dosahu

 

Cookies jsou informace přenášené z webového serveru nebo webových serverů třetích stran do webových prohlížečů uživatelů a uloženy tam pro pozdější načítání. Použití souborů cookie v souvislosti s měřením pseudonymního rozsahu informuje uživatele v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Zvažování této online nabídky je také možné vyloučit cookies. Pokud uživatelé nechtějí soubory cookie uložené v jejich počítači, budou požádáni o zakázání této volby v nastavení systému prohlížeče. Uložené soubory cookie mohou být smazány v nastavení systému prohlížeče. Vyřazení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

 

Existuje možnost mnoho reklamních cookies na internetových stránkách firem administrovat přes http://www.aboutads.info/choices nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad

 

6. Google Analytics

 

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google používá soubory cookie. Informace vygenerované cookie o používání online nabídky uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy tam.

 

Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby zhodnotila využívání našich nabídek online uživateli, sestavila přehledy o činnostech v rámci této online nabídky a poskytla nám další služby, související s využíváním této online nabídky a používání internetu. V tomto případě lze pomocí zpracovávaných dat vytvářet pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

 

Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. Znamená to, že společnost Google zkrátí adresu IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena.

 

Adresa IP zaslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného prohlížeče; Uživatelé mohou také zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila údaje vygenerované cookie a související s jejich využíváním nabídky online, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Další informace o využívání dat, možností pronájmu a odhlášení od společnosti Google naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners ("Používání údajů Google při používání webových stránek nebo aplikace našich partnerů "), http://www.google.com/policies/technologies/ads (" Používání údajů pro propagační účely "), http://www.google.com/settings/ads (" Správa informací poskytovaných společností Google používá se k zobrazování reklam ") a http://www.google.com/ads/preferences (" Určete, které reklamy vám Google zobrazuje ").

 

7. Služby Google Re / Marketing

 

Používáme marketingové a remarketingové služby Google Inc. ("Google Marketing Services"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

 

Služba Google Marketing Services nám umožňuje lépe zacílit reklamy na našich webových stránkách, takže reklamy prezentujeme pouze uživatelům, kteří potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud například uživatelé vidí reklamy na produkty, o které mají zájem na jiných webech, nazývá se to "remarketing". Pro tyto účely, když spustíte naše nebo další webové stránky, na kterých jsou aktivovány služby Google Marketing Services, Google okamžitě nakóduje Google a označí související web.stránky tzv. (Re) marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód atd.) Jsou přidány na web jako "Web Beacons"). S jejich pomocí může uživatel ukládat jednotlivé cookie, tj. malý soubor (namísto souborů cookie, lze také použít srovnatelné technologie). Soubory cookie mohou být nastaveny různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V tomto souboru je uvedeno, které webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah má zájem a na jaké nabídky kliknul, stejně jako technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkázání na webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání online nabídky. Rovněž je zaznamenána adresa IP uživatelů, přičemž v souvislosti s Google Analytics oznamujeme, že adresa IP je zkrácena v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru a pouze ve výjimečných případech na jednu Google server v USA je přenášen a zkrácen. Adresa IP nebude sloučena s daty uživatele v rámci jiných nabídek od společnosti Google. Tyto výše uvedené informace mohou být také spojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel poté navštíví jiné webové stránky, mohou mu být zobrazeny odkazy přizpůsobené jeho zájmům.

Údaje uživatelů jsou zpracovány v kontextu marketingových služeb Google pseudonymně. Například společnost Google neukládá a nezpracovává jména nebo e-mailové adresy uživatelů, ale zpracovává příslušná data způsobem cookie souvisejícím s pseudonymními uživatelskými profily. To znamená, že z pohledu společnosti Google reklamy nejsou spravovány a zobrazovány konkrétně určené osobě, ale majitelům souborů cookie bez ohledu na to, kdo je vlastníkem souborů cookie. To neplatí, pokud uživatel explicitně povolil společnosti Google zpracovávat data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích pomocí služby DoubleClick se předávají společnosti Google a ukládají se na serverech Google ve Spojených státech.

 

Mezi marketingovými službami Google, které používáme, patří online reklamní program "Google AdWords". V případě Google AdWords obdrží každý inzerent jiný "konverzní cookie". Cookies nelze sledovat prostřednictvím webů inzerentů AdWords. Informace shromážděné prostřednictvím souboru cookie slouží ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Inzerenti uvidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byli přesměrováni na sledovanou stránku. Neužívají však informace, které uživatelé osobně identifikují.

 

Vkládáme reklamy třetích stran založené na marketingové službě společnosti Google DoubleClick. Služba DoubleClick používá soubory cookie, které umožňují společnosti Google a partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto stránkách nebo na jiných webech na Internetu.

 

Zahrnujeme také reklamy třetích stran založené na marketingové službě Google AdSense. AdSense používá soubory cookie, které umožňují společnosti Google a partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto stránkách nebo jiných webech na internetu.

 

Další marketingovou službu Google používáme Správce značek Google, který umožňuje integrovat další analytické a marketingové služby Google do našich webových stránek (např. AdWords, DoubleClick nebo Google Analytics). ,

 

Další informace o využití dat Google pro marketing naleznete na stránce s přehledem: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, které se nacházejí na adrese https://www.google.com/policies/privacy k dispozici.

 

Chcete-li zrušit službu Google Marketing Services, můžete využít možnosti odhlášení společnosti Google: http://www.google.com/ads/preferences .

 

8. Sociální pluginy společnosti Facebook

 

Naše online nabídka využívá sociální pluginy ("pluginy") ze sociální sítě facebook.com provozované Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pluginy jsou rozeznatelné jedním z logů Facebook (bílý "f" na modré dlaždici, výrazy "Líbí se" nebo znaménko "palce nahoru") nebo jsou označeny doplňkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Když uživatel vyvolá funkci této nabídky online, která obsahuje takový plugin, zařízení vytvoří přímé spojení se servery Facebook. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo do zařízení uživatele a začleněn do online nabídky. V tomto procesu mohou být uživatelské profily vytvořeny ze zpracovávaných dat. Proto nemáme žádný vliv na množství dat, které Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto informuje uživatele podle našich znalostí.

 

Integrací pluginů společnost Facebook obdrží informace, že uživatel přistoupil k příslušné stránce online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen ke Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu ke svému Facebook účtu. Pokud uživatel interaguje s pluginy, například stisknete tlačítko“ Like“ nebo „Komentář“, informace jsou přenášeny z vašeho zařízení přímo na Facebook a uloženy tam. Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že společnost Facebook zjistí a uloží svou adresu IP. Podle Facebooku je v Německu uložena pouze anonymní adresa IP.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání dat ve službě Facebook, jakož i související práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatelů naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Pokud je uživatel členem na Facebooku a nechce, aby společnost Facebook shromažďovala údaje o této osobě prostřednictvím této on-line nabídky a propojila ji s údaji o členství uloženými na Facebooku, musí se před tím, než použije naší on-line nabídku, odhlásit z Facebooku a vymazat soubory cookie. Další nastavení a nesrovnalosti týkající se používání údajů pro reklamní účely jsou možná v nastavení profilů Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo přes americkou stránku USA http://www.aboutads.info / volby / nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislé na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

9. Remarketing ve službě Facebook

 

V rámci naší on-line nabídky tzv. "Facebook pixelů" sociální sítě Facebook, které jsou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA nebo pokud sídlíte v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko je provozováno ("Facebook"). Pomocí Facebooku je Facebook schopen označit návštěvníky naší nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam, tzv. "Facebook Ads". V souladu s tím používáme pixel Facebook pro zobrazení reklam na Facebooku, které nám byly zaslány pouze těm uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naše webové stránky. Jinými slovy, pomocí pixelu Facebooku se chceme ujistit, že naše reklamy na Facebooku jsou v souladu s potenciálním zájmem uživatelů a nejsou otravné. Pomocí pixelu Facebooku můžeme také pochopit efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda uživatelé byli přesměrováni na naši stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku.

 

Facebook pixel je integrován při volání na naše webové stránky přímo přes Facebook a může ukládat do vašeho zařízení takzvaný soubor cookie, tj. malý soubor. Pokud se přihlásíte do Facebooku nebo navštívíte Facebook v přihlášeném stavu, návštěva naší nabídky je uvedena ve vašem profilu. Shromážděné údaje o vás jsou pro nás anonymní, takže nejsou spojovány s o totožnosti uživatelů. Data jsou však uložena a zpracovávána společností Facebook, takže je možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu. Zpracování dat Facebookem je součástí politiky používání dat Facebooku. Proto se dozvíte více o tom, jak funguje remarketingový pixel, a obecněji o tom, jak se reklamy Facebook zobrazují v Zásadách používání dat Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Můžete vznést námitky proti zachycení pomocí aplikace Facebook Pixel a používání vašich dat k zobrazení reklam ve službě Facebook. Chcete-li to provést, můžete přejít na stránku nastavenou společností Facebook a postupujte podle pokynů pro nastavení inzerce založené na použití: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo protikladu na americko-americkém webu http: // www. aboutads.info/choices/ nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislé na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

10. Newsletter

 

V následujících odkazech Vás budeme informovat o obsahu našeho zpravodaje, jakož i o registračních, přepravních a statistických vyhodnocovacích postupech, jakož i o námitkách. Přihlášením na náš informační bulletin souhlasíte s potvrzením a popsanými postupy.

 

Obsah bulletinu: Zasíláme informační bulletiny, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "informační bulletin") pouze se souhlasem příjemce nebo s právním povolením. Pokud obsah konkrétního zpravodaje je konkrétně popsán, jsou autoritativní pro souhlas uživatelů. Mimochodem, naše informační bulletiny obsahují následující informace: naše produkty, nabídky, propagační akce a naši společnost.

 

Dvojité přihlášení a přihlášení: Registrace do našeho bulletinu se provádí takzvanou dvojitou registrací. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat na externích e-mailových adresách. Registrace do informačního bulletinu bude přihlášena, aby zaručila registrační proces podle právních požadavků. To zahrnuje ukládání přihlašovacích údajů a čas potvrzení a také adresu IP. Podobně budou zaznamenány změny dat uložených u poskytovatele poštovních služeb.

 

Poskytovatel přepravních služeb: Zprávy jsou zasílány prostřednictvím nástroje "Clever Reach" (dále jen "poskytovatel přepravních služeb"). Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele poštovních služeb si můžete prohlédnout zde: https://www.cleverreach.com/en/.

 

E-mailové adresy příjemce našeho Newsleteru, stejně jako jeho další údaje, popsáné v rámci tohoto odkazu, jsou uložena na serverech přepravce. Poskytovatel přepravních služeb používá tyto informace k zasílání a vyhodnocení zpravodaje v našem zastoupení. Dále může poskytovatel přepravních služeb tyto informace využívat za účelem optimalizace nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci přepravy a předkládání informačních bulletinů nebo pro hospodářské účely, aby zjistil, ze kterých zemí pocházejí příjemci. Nicméně poskytovatel přepravních služeb nepoužívá údaje příjemců Newsleteru, pokud to sami nechtějí a neposkytuje je třetím stranám.

 

Přihlašování: Chcete-li se přihlásit k odběru zpravodaje (Newsleter), stačí zadat svou e-mailovou adresu.

 

Statistický průzkum a analýzy - informační bulletiny obsahují takzvaný "web beacon", tj. soubor velikosti pixelu, který je získáván od serveru poskytovatele poštovních služeb po otevření zpravodaje. Toto volání bude zpočátku shromažďovat technické informace, například informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaši IP adresu a čas načítání. Tyto informace se používají ke zlepšení technické výkonnosti služeb na základě jejich specifikací nebo publika a jejich čtecích zvyklostí na základě jejich umístění (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časy přístupu. Mezi statistické průzkumy patří také určení, zda budou bulletiny otevřeny, kdy budou otevřeny a na které odkazy bude kliknuto. Tyto informace mohou být skutečně z technických důvodů přiřazeny ke každému příjemci zpravodaje. Není to však ani naše snaha, ani snaha poskytovatele poštovních služeb pozorovat jednotlivé uživatele. Hodnocení nám slouží mnohem více k tomu, abychom si uvědomovali čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobovali je našemu obsahu nebo posílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů.

 

Ukončení / zrušení: Přijímání newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj odvolat souhlas. Současně vyprší váš souhlas s přepravou poskytovatelem přepravních služeb a statistickými analýzami. Následné odvolání zásilky poskytovatelem nebo uplynulým statistickým vyhodnocením není bohužel možné. Odkaz na zrušení bulletinu najdete na konci každého zpravodaje.

 

11. Integrace služeb a obsahu třetích stran

 

Může se stát, že obsah nebo služby poskytovatelů třetích stran, jako jsou mapy nebo písma z jiných webových stránek, jsou zahrnuty do naší online nabídky. Zahrnutí obsahu od poskytovatelů třetích stran vždy vyžaduje, aby poskytovatelé třetích stran vnímali IP adresu uživatelů, protože nemohli odeslat obsah do prohlížeče uživatelů bez adresy IP. Pro prezentaci tohoto obsahu je tedy vyžadována adresa IP. Dále poskytovatelé obsahu třetích stran mohou nastavit své vlastní soubory cookie a zpracovávat data uživatelů pro své vlastní účely. V tomto procesu mohou být uživatelské profily vytvořeny ze zpracovávaných dat. Tento obsah budeme využívat co nejvíce způsobem šetřícím data a zabraňování úniku dat a vybereme spolehlivé poskytovatele třetích stran, pokud jde o zabezpečení dat.

 

Následující diskuse poskytuje přehled o třetí straně a její obsah zahrnuje odkazy na jejich zásady ochrany osobních údajů, který dále na informace o používání údajů a v některých případech již zde zmíněných možností rozpor (takzvaný opt-out).

 

- Externí fonty od společnosti Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Fonty Google"). Integrace písem Google se provádí voláním serveru na Googlu (obvykle v USA). Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení z účtu: https://www.google.com/settings/ads/.

 

- Mapy služby "Mapy Google" poskytované třetí stranou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení z účtu: https://www.google.com/settings/ads/.

 

- Platformy YouTube třetích stran Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení z účtu: https://www.google.com/settings/ads/.

12. Uživatelská práva a vymazání dat

 

Uživatelé mají právo na vyžádání bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které jsme o nich uložili.

Uživatelé mají navíc právo opravovat nepřesné údaje, odvolávat souhlas, blokovat a mazat své osobní údaje a podat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu v případě protiprávního zpracování.

 

Údaje uložené u nás jsou odstraněny, jakmile již nejsou pro jejich účel nezbytné a odstranění není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat.

 

13. Změny zásad ochrany osobních údajů

 

Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů, abychom je přizpůsobili změněným právním situacím nebo změnám ve službách a zpracování dat. To se však týká pouze prohlášení o zpracování údajů. Je-li vyžadován souhlas uživatele nebo prvky zásad ochrany soukromí obsahují ustanovení smluvního vztahu s uživateli, změny se uskuteční pouze se souhlasem uživatelů.

Uživatelé jsou žádáni, aby se pravidelně informovali o obsahu zásad ochrany osobních údajů.

 

Od 16. května 2018